Al-Balad

MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi
MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi

surah / surat : Al-Balad Ayat : 1
laa uqsimu bihaadzaa albaladi

1. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah),
surah / surat : Al-Balad Ayat : 2
wa-anta hillun bihaadzaa albaladi

2. dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini,
surah / surat : Al-Balad Ayat : 3
wawaalidin wamaa walada

3. dan demi bapak dan anaknya.
surah / surat : Al-Balad Ayat : 4
laqad khalaqnaa al-insaana fii kabadin

4. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
surah / surat : Al-Balad Ayat : 5
ayahsabu an lan yaqdira 'alayhi ahadun

5. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorangpun yang berkuasa atasnya?
surah / surat : Al-Balad Ayat : 6
yaquulu ahlaktu maalan lubadaan

6. Dan mengatakan: "Aku telah menghabiskan harta yang banyak".
surah / surat : Al-Balad Ayat : 7
ayahsabu an lam yarahu ahadun

7. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorangpun yang melihatnya?
surah / surat : Al-Balad Ayat : 8
alam naj'al lahu 'aynayni

8. Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata,
surah / surat : Al-Balad Ayat : 9
walisaanan wasyafatayni

9. lidah dan dua buah bibir.
surah / surat : Al-Balad Ayat : 10
wahadaynaahu alnnajdayni

10. Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan[1579],

[1579] Yang dimaksud dengan "dua jalan" ialah jalan kebajikan dan jalan kejahatan.
surah / surat : Al-Balad Ayat : 11
falaa iqtahama al'aqabata

11. Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar.
surah / surat : Al-Balad Ayat : 12
wamaa adraaka maa al'aqabatu

12. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?
surah / surat : Al-Balad Ayat : 13
fakku raqabatin

13. (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan,
surah / surat : Al-Balad Ayat : 14
aw ith'aamun fii yawmin dzii masghabatin

14. atau memberi makan pada hari kelaparan,
surah / surat : Al-Balad Ayat : 15
yatiiman dzaa maqrabatin

15. (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat,
surah / surat : Al-Balad Ayat : 16
aw miskiinan dzaa matrabatin

16. atau kepada orang miskin yang sangat fakir.
surah / surat : Al-Balad Ayat : 17
tsumma kaana mina alladziina aamanuu watawaasaw bialshshabri watawaasaw bialmarhamati

17. Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
surah / surat : Al-Balad Ayat : 18
ulaa-ika ash-haabu almaymanati

18. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan.
surah / surat : Al-Balad Ayat : 19
waalladziina kafaruu bi-aayaatinaa hum ash-haabu almasy-amati

19. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, mereka itu adalah golongan kiri.
surah / surat : Al-Balad Ayat : 20
'alayhim naarun mu/shadatun
20. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
Bagikan ke teman :
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...