Al-Infithaar

MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi
MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi
surah / surat : Al-Infithaar Ayat : 1
idzaa alssamaau infatharath

1. Apabila langit terbelah,
surah / surat : Al-Infithaar Ayat : 2
wa-idzaa alkawaakibu intatsarath

2. dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan,
surah / surat : Al-Infithaar Ayat : 3
wa-idzaa albihaaru fujjirath

3. dan apabila lautan menjadikan meluap,
surah / surat : Al-Infithaar Ayat : 4
wa-idzaa alqubuuru bu'tsirath

4. dan apabila kuburan-kuburan dibongkar,
surah / surat : Al-Infithaar Ayat : 5
'alimat nafsun maa qaddamat wa-akhkharath

5. maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
surah / surat : Al-Infithaar Ayat : 6
yaa ayyuhaa al-insaanu maa gharraka birabbika alkariimi

6. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.
surah / surat : Al-Infithaar Ayat : 7
alladzii khalaqaka fasawwaaka fa'adalaka

7. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,
surah / surat : Al-Infithaar Ayat : 8
fii ayyi shuuratin maa syaa-a rakkabaka

8. dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
surah / surat : Al-Infithaar Ayat : 9
kallaa bal tukadzdzibuuna bialddiini

9. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
surah / surat : Al-Infithaar Ayat : 10
wa-inna 'alaykum lahaafizhiina

10. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),
surah / surat : Al-Infithaar Ayat : 11
kiraaman kaatibiina

11. yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu),
surah / surat : Al-Infithaar Ayat : 12
ya'lamuuna maa taf'aluuna

12. mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
surah / surat : Al-Infithaar Ayat : 13
inna al-abraara lafii na'iimin

13. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh keni'matan,
surah / surat : Al-Infithaar Ayat : 14
wa-inna alfujjaara lafii jahiimin

 
14. dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.
surah / surat : Al-Infithaar Ayat : 15
yashlawnahaa yawma alddiini

15. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
surah / surat : Al-Infithaar Ayat : 16
wamaa hum 'anhaa bighaa-ibiina

16. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.
surah / surat : Al-Infithaar Ayat : 17
wamaa adraaka maa yawmu alddiini

 
17. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
surah / surat : Al-Infithaar Ayat : 18
tsumma maa adraaka maa yawmu alddiini

 
18. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
surah / surat : Al-Infithaar Ayat : 19
yawma laa tamliku nafsun linafsin syay-an waal-amru yawma-idzin lillaahi 
19. (Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
Bagikan ke teman :
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...