Al-Qiyaamah

MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi
MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi

surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 1
laa uqsimu biyawmi alqiyaamati

 
1. Aku bersumpah demi hari kiamat,
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 2
walaa uqsimu bialnnafsi allawwaamati

 
2. dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri) [1531].

[1531] Maksudnya: Bila ia berbuat kebaikan ia juga menyesal kenapa ia tidak berbuat lebih banyak, apalagi kalau ia berbuat kejahatan.
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 3
ayahsabu al-insaanu allan najma'a 'izhaamahu

 
3. Apakah manusia mengira, bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya?
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 4
balaa qaadiriina 'alaa an nusawwiya banaanahu

 
4. Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari jemarinya dengan sempurna.
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 5
bal yuriidu al-insaanu liyafjura amaamahu

 
5. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus.
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 6
yas-alu ayyaana yawmu alqiyaamati

 
6. Ia berkata: "Bilakah hari kiamat itu?"
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 7
fa-idzaa bariqa albasharu

 
7. Maka apabila mata terbelalak (ketakutan),
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 8
wakhasafa alqamaru

 
8. dan apabila bulan telah hilang cahayanya,
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 9
wajumi'a alsysyamsu waalqamaru

 
9. dan matahari dan bulan dikumpulkan,
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 10
yaquulu al-insaanu yawma-idzin ayna almafarru

 
10. pada hari itu manusia berkata: "Ke mana tempat berlari?"
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 11
kallaa laa wazara

 
11. sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung!
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 12
ilaa rabbika yawma-idzin almustaqarru

 
12. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 13
yunabbau al-insaanu yawma-idzin bimaa qaddama wa-akhkhara

 
13. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 14
bali al-insaanu 'alaa nafsihi bashiiratun

 
14. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri [1532],

[1532] Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti tersebut dalam surat Nur ayat 24.
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 15
walaw alqaa ma'aadziirahu

 
15. meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 16
laa tuharrik bihi lisaanaka lita'jala bihi

 
16. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya [1533].

[1533] Lihat not no. 947
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 17
inna 'alaynaa jam'ahu waqur-aanahu

 
17. Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya.
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 18
fa-idzaa qara/naahu faittabi' qur-aanahu

 
18. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 19
tsumma inna 'alaynaa bayaanahu

 
19. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya.
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 20
kallaa bal tuhibbuuna al'aajilata

 
20. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu (hai manusia) mencintai kehidupan dunia,
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 21
watadzaruuna al-aakhirata

 
21. dan meninggalkan (kehidupan) akhirat.
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 22
wujuuhun yawma-idzin naadiratun

 
22. Wajah-wajah (orang-orang mu'min) pada hari itu berseri-seri.
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 23
ilaa rabbihaa naatsiratun

 
23. Kepada Tuhannyalah mereka melihat.
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 24
wawujuuhun yawma-idzin baasiratun

 
24. Dan wajah-wajah (orang kafir) pada hari itu muram,
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 25
tazhunnu an yuf'ala bihaa faaqiratun

 
25. mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 26
kallaa idzaa balaghati alttaraaqiya

 
26. Sekali-kali jangan. Apabila nafas (seseorang) telah (mendesak) sampai ke kerongkongan,
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 27
waqiila man raaqin

 
27. dan dikatakan (kepadanya): "Siapakah yang dapat menyembuhkan?",
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 28
wazhanna annahu alfiraaqu

 
28. dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan (dengan dunia),
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 29
wailtaffati alssaaqu bialssaaqi

 
29. dan bertaut betis (kiri) dan betis (kanan) [1534],

[1534] Karena hebatnya penderitaan di saat akan mati dan ketakutan akan meninggalkan dunia dan menghadapi akhirat.
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 30
ilaa rabbika yawma-idzin almasaaqu

 
30. kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 31
falaa shaddaqa walaa shallaa

 
31. Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan Al-Qur'an) dan tidak mau mengerjakan shalat,
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 32
walaakin kadzdzaba watawallaa

 
32. tetapi ia mendustakan (Rasul) dam berpaling (dari kebenaran),
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 33
tsumma dzahaba ilaa ahlihi yatamaththaa

 
33. kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak (sombong).
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 34
awlaa laka fa-awlaa

 
34. Kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu,
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 35
tsumma awlaa laka fa-awlaa

 
35. kemudian kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu [1535].

[1535] Kutukan terhadap orang kafir ini diulang-ulang sampai empat kali: pertama di saat ia akan mati, kedua ketika ia dalam kubur, ketiga pada waktu hari berbangkit dan keempat dalam neraka jahannam.
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 36
ayahsabu al-insaanu an yutraka sudaan

 
36. Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 37
alam yaku nuthfatan min manayyin yumnaa

37. Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim),
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 38
tsumma kaana 'alaqatan fakhalaqa fasawwaa

 
38. kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya,
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 39
faja'ala minhu alzzawjayni aldzdzakara waal-untsaa

 
39. lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.
surah / surat : Al-Qiyaamah Ayat : 40
alaysa dzaalika biqaadirin 'alaa an yuhyiya almawtaa

 
40. Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?
Bagikan ke teman :
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...