Al-Haaqqah

MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi
MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi

surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 1
alhaaqqatu

1. Hari kiamat(1502),

[1502] "Al Haaqaah" menurut bahasa berarti "yang pasti terjadi". Hari Kiamat dinamai Al Haaqqah karena dia pasti terjadi.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 2
maa alhaaqqatu

2. apakah hari kiamat itu?
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 3
wamaa adraaka maa alhaaqqatu

3. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 4
kadzdzabat tsamuudu wa'aadun bialqaari'ati

4. Kaum Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari kiamat(1503).

[1503] Al Qaari'ah menurut bahasa berarti "yang menggentarkan hati", hari Kiamat dinamakan Al Qaari'ah karena dia menggentarkan hati.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 5
fa-ammaa tsamuudu fauhlikuu bialththaaghiyati

5. Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa(1504).

[1504] Yang dimaksud dengan "kejadian luar biasa itu" ialah petir yang amat keras yang menyebabkan suara yang mengguntur yang dapat menghancurkan.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 6
wa-ammaa 'aadun fauhlikuu biriihin sharsharin 'aatiyatin

6. Adapun kaum 'Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang,
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 7
sakhkharahaa 'alayhim sab'a layaalin watsamaaniyata ayyaamin husuuman fataraa alqawma fiihaa shar'aa ka-annahum a'jaazu nakhlin khaawiyatun

7. yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum 'Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 8
fahal taraa lahum min baaqiyatin

8. Maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara mereka(1505).

[1505] Maksudnya: mereka habis dihancurkan sama sekali dan tidak punya keturunan.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 9
wajaa-a fir'awnu waman qablahu waalmu/tafikaatu bialkhaathi-ati

9. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar(1506).

[1506] Maksudnya: Umat-umat dahulu yang mengingkari nabi-nabi seperti kaum Shaleh, kaum Syu'aib dan lain-lain dan negeri-negeri yang dijungkir balikkan ialah negeri-negeri kaum Luth. Sedang kesalahan yang dilakukan mereka ialah mendustai para rasul.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 10
fa'ashaw rasuula rabbihim fa-akhadzahum akhdzatan raabiyatan

10. Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 11
innaa lammaa thaghaa almaau hamalnaakum fii aljaariyati

11. Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang) kamu(1507), ke dalam bahtera,

[1507] Yang dibawa dalam bahtera Nabi Nuh untuk diselamatkan ialah keluarga Nabi Nuh dasn orang-orang yang beriman selain anaknya yang durhaka.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 12
linaj'alahaa lakum tadzkiratan wata'iyahaa udzunun waa'iyatun

12. agar Kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 13
fa-idzaa nufikha fii alshshuuri nafkhatun waahidatun

13. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup(1508),

[1508] Maksudnya: ialah tiupan yang pertama yang pada waktu itu alam semesta menjadi hancur.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 14
wahumilati al-ardhu waaljibaalu fadukkataa dakkatan waahidatan

14. dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 15
fayawma-idzin waqa'ati alwaaqi'atu

15. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamnat,
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 16
wainsyaqqati alssamaau fahiya yawma-idzin waahiyatun

16. dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 17
waalmalaku 'alaa arjaa-ihaa wayahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma-idzin tsamaaniyatun

17. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 18
yawma-idzin tu'radhuuna laa takhfaa minkum khaafiyatun

18. Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatupun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 19
fa-ammaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaquulu haaumu iqrauu kitaabiyah

19. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya(1509) dari sebelah kanannya, maka dia berkata: "Ambillah, bacalah kitabku (ini)".

[1509] Maksudnya: catatan amalan perbuatannya.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 20
innii zhanantu annii mulaaqin hisaabiyah

20. Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.

surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 21
fahuwa fii 'iisyatin raadiyatin

21. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai,
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 22
fii jannatin 'aaliyatin

22. dalam syurga yang tinggi,
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 23
quthuufuhaa daaniyatun

23. buah-buahannya dekat,
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 24
kuluu waisyrabuu hanii-an bimaa aslaftum fii al-ayyaami alkhaaliyati

24. (kepada mereka dikatakan): "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu".
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 25
wa-ammaa man uutiya kitaabahu bisyimaalihi fayaquulu yaa laytanii lam uuta kitaabiyah

25. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini).
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 26
walam adri maa hisaabiyah

26. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 27
yaa laytahaa kaanati alqaadiyatu

27. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 28
maa aghnaa 'annii maaliyah

28. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 29
halaka 'annii sulthaaniyah

29. Telah hilang kekuasaanku daripadaku."
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 30
khudzuuhu faghulluuhu

30. (Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 31
tsumma aljahiima shalluuhu

31. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 32
tsumma fii silsilatin dzar'uhaa sab'uuna dziraa'an fauslukuuhu

32. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 33
innahu kaana laa yu/minu biallaahi al'azhiimi

33. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 34
walaa yahudhdhu 'alaa tha'aami almiskiini

34. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 35
falaysa lahu alyawma haahunaa hamiimun

35. Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini di sini.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 36
walaa tha'aamun illaa min ghisliinin

36. Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 37
laa ya/kuluhu illaa alkhaathi-uuna

37. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 38
falaa uqsimu bimaa tubshiruuna

38. Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 39
wamaa laa tubshiruuna

39. Dan dengan apa yang tidak kamu lihat.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 40
innahu laqawlu rasuulin kariimin

40. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia,

surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 41
wamaa huwa biqawli syaa'irin qaliilan maa tu/minuuna

41. dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 42
walaa biqawli kaahinin qaliilan maa tadzakkaruuna

42. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 43
tanziilun min rabbi al'aalamiina

43. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 44
walaw taqawwala 'alaynaa ba'dha al-aqaawiili

44. Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebagian perkataan atas (nama) Kami,
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 45
la-akhadznaa minhu bialyamiini

45. niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya(1510).

[1510] Maksudnya: Kami beri tindakan yang sekeras-kerasnya.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 46
tsumma laqatha'naa minhu alwatiina

46. Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 47
famaa minkum min ahadin 'anhu haajiziina

47. Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 48
wa-innahu latadzkiratun lilmuttaqiina

48. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 49
wa-innaa lana'lamu anna minkum mukadzdzibiina

49. Dan sesungguhnya Kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan(nya).
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 50
wa-innahu lahasratun 'alaa alkaafiriina

50. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat).
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 51
wa-innahu lahaqqu alyaqiini

51. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar kebenaran yang diyakini.
surah / surat : Al-Haaqqah Ayat : 52
fasabbih biismi rabbika al'azhiimi

52. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Besar.
Bagikan ke teman :
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...