'Abasa

MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi
MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi
surah / surat : 'Abasa Ayat : 1
'abasa watawallaa

 
1. Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling,
surah / surat : 'Abasa Ayat : 2
an jaa-ahu al-a'maa

 
2. karena telah datang seorang buta kepadanya [1555]

[1555] Orang buta itu bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Dia datang kepada Rasulullah SAW meminta ajaran-ajaran tentang Islam; lalu Rasulullah SAW bermuka masam dan berpaling daripadanya, karena beliau sedang menghadapi pembesar Quraisy dengan pengharapan agar pembesar-pembesar tersebut mau masuk Islam. Maka turunlah surat ini sebagi teguran kepada Rasulullah SAW
surah / surat : 'Abasa Ayat : 3
wamaa yudriika la'allahu yazzakkaa

 
3. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa),
surah / surat : 'Abasa Ayat : 4
aw yadzdzakkaru fatanfa'ahu aldzdzikraa

 
4. atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?
surah / surat : 'Abasa Ayat : 5
ammaa mani istaghnaa

 
5. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup [1556],

[1556] Yaitu pembesar-pembesar Quraisy yang sedang dihadapi Rasulullah SAW yang diharapkannya dapat masuk Islam.
surah / surat : 'Abasa Ayat : 6
fa-anta lahu tashaddaa

 
6. maka kamu melayaninya.
surah / surat : 'Abasa Ayat : 7
wamaa 'alayka allaa yazzakkaa

 
7. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman).
surah / surat : 'Abasa Ayat : 8
wa-ammaa man jaa-aka yas'aa

 
8. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),
surah / surat : 'Abasa Ayat : 9
wahuwa yakhsyaa

 
9. sedang ia takut kepada (Allah),
surah / surat : 'Abasa Ayat : 10
fa-anta 'anhu talahhaa

10. maka kamu mengabaikannya.
surah / surat : 'Abasa Ayat : 11
kallaa innahaa tadzkiratun

 
11. Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan,
surah / surat : 'Abasa Ayat : 12
faman syaa-a dzakarahu

 
12. maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya,
surah / surat : 'Abasa Ayat : 13
fii shuhufin mukarramatin

 
13. di dalam kitab-kitab yang dimuliakan [1557],

[1557] Maksudnya: kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang berasal dari Lauhul Mahfuzh
surah / surat : 'Abasa Ayat : 14
marfuu'atin muthahharatin

 
14. yang ditinggikan lagi disucikan,
surah / surat : 'Abasa Ayat : 15
bi-aydii safaratin

 
15. di tangan para penulis (malaikat),
surah / surat : 'Abasa Ayat : 16
kiraamin bararatin

 
16. yang mulia lagi berbakti.
surah / surat : 'Abasa Ayat : 17
qutila al-insaanu maa akfarahu

 
17. Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya?
surah / surat : 'Abasa Ayat : 18
min ayyi syay-in khalaqahu

 
18. Dari apakah Allah menciptakannya?
surah / surat : 'Abasa Ayat : 19
min nuthfatin khalaqahu faqaddarahu

 
19. Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya [1558].

[1558] Yang dimaksud dengan "menentukannya" ialah menentukan fase-fase kejadiannya, umurnya, rezkinya, dan nasibnya.
surah / surat : 'Abasa Ayat : 20
tsumma alssabiila yassarahu

 
20. Kemudian Dia memudahkan jalannya [1559],

[1559] "Memudahkan jalan" maksudnya memudahkan kelahirannya atau memberi persediaan kepadanya untuk menjalani jalan yang benar atau jalan yang sesat.

surah / surat : 'Abasa Ayat : 21
tsumma amaatahu fa-aqbarahu

 
21. kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur,
surah / surat : 'Abasa Ayat : 22
tsumma idzaa syaa-a ansyarahu

 
22. kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali.
surah / surat : 'Abasa Ayat : 23
kallaa lammaa yaqdhi maa amarahu

 
23. Sekali-kali jangan; manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya,
surah / surat : 'Abasa Ayat : 24
falyanzhuri al-insaanu ilaa tha'aamihi

 
24. maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
surah / surat : 'Abasa Ayat : 25
annaa shababnaa almaa-a shabbaan

 
25. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit),
surah / surat : 'Abasa Ayat : 26
tsumma syaqaqnaa al-ardha syaqqaan

 
26. kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,
surah / surat : 'Abasa Ayat : 27
fa-anbatnaa fiihaa habbaan

 
27. lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu,
surah / surat : 'Abasa Ayat : 28
wa'inaban waqadhbaan

 
28. anggur dan sayur-sayuran,
surah / surat : 'Abasa Ayat : 29
wazaytuunan wanakhlaan

 
29. zaitun dan kurma,
surah / surat : 'Abasa Ayat : 30
wahadaa-iqa ghulbaan

 
30. kebun-kebun (yang) lebat,

surah / surat : 'Abasa Ayat : 31
wafaakihatan wa-abbaan

 
31. dan buah-buahan serta rumput-rumputan,
surah / surat : 'Abasa Ayat : 32
mataa'an lakum wali-an'aamikum

 
32. untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.
surah / surat : 'Abasa Ayat : 33
fa-idzaa jaa-ati alshshaakhkhatu

 
33. Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua),
surah / surat : 'Abasa Ayat : 34
yawma yafirru almaru min akhiihi

 
34. pada hari ketika manusia lari dari saudaranya,
surah / surat : 'Abasa Ayat : 35
waummihi wa-abiihi

 
35. dari ibu dan bapaknya,
surah / surat : 'Abasa Ayat : 36
washaahibatihi wabaniihi

 
36. dari istri dan anak-anaknya.
surah / surat : 'Abasa Ayat : 37
likulli imri-in minhum yawma-idzin sya/nun yughniihi

 
37. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
surah / surat : 'Abasa Ayat : 38
wujuuhun yawma-idzin musfiratun

 
38. Banyak muka pada hari itu berseri-seri,
surah / surat : 'Abasa Ayat : 39
dahikatun mustabsyiratun

 
39. tertawa dan bergembira ria,
surah / surat : 'Abasa Ayat : 40
wawujuuhun yawma-idzin 'alayhaa ghabaratun

 
40. dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu,
surah / surat : 'Abasa Ayat : 41
tarhaquhaa qataratun

41. dan ditutup lagi oleh kegelapan [1560].

[1560] Maksudnya mereka ditimpa kehinaan dan kesusahan.
surah / surat : 'Abasa Ayat : 42
ulaa-ika humu alkafaratu alfajaratu

 
42. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
Bagikan ke teman :
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...