Alam Nasyrah

MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi
MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi

surah / surat : Alam Nasyrah Ayat : 1
alam nasyrah laka shadraka

1. Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?,
surah / surat : Alam Nasyrah Ayat : 2
wawadha'naa 'anka wizraka

2. dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu,
surah / surat : Alam Nasyrah Ayat : 3
alladzii anqadha zhahraka

3. yang memberatkan punggungmu [1585]?

[1585] Yang dimaksud dengan "beban" di sini ialah kesusahan-kesusahan yang diderita Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah.
surah / surat : Alam Nasyrah Ayat : 4
warafa'naa laka dzikraka

4. Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu [1586],

[1586] Meninggikan nama Nabi Muhammad s.a.w di sini maksudnya ialah meninggikan derajat dan mengikutkan namanya dengan nama Allah dalam kalimat syahadat, menjadikan taat kepada Nabi termasuk taat kepada Allah dan lain-lain.
surah / surat : Alam Nasyrah Ayat : 5
fa-inna ma'a al'usri yusraan

5. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
surah / surat : Alam Nasyrah Ayat : 6
inna ma'a al'usri yusraan

6. sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
surah / surat : Alam Nasyrah Ayat : 7
fa-idzaa faraghta fainshab

7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain [1587],

[1587] Maksudnya: sebagian ahli tafsir menafsirkan apabila kamu (Muhammad) telah selesai berda'wah maka beribadatlah kepada Allah; apabila kamu telah selesai mengerjakan urusan dunia maka kerjakanlah urusan akhirat, dan ada lagi yang mengatakan: Apabila telah selesai mengerjakan shalat berdo'alah.
surah / surat : Alam Nasyrah Ayat : 8
wa-ilaa rabbika fairghab
8. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
Bagikan ke teman :
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...