An-Naba'

MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi
MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi
surah / surat : An-Naba' Ayat : 1
'amma yatasaa-aluuna

1. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya ?
surah / surat : An-Naba' Ayat : 2
'ani alnnaba-i al'azhiimi

2. Tentang berita yang besar(1545),

[1545] Yang dimaksud dengan berita yang besar ialah berita tentang hari berbangkit.
surah / surat : An-Naba' Ayat : 3
alladzii hum fiihi mukhtalifuuna

 
3. yang mereka perselisihkan tentang ini.
surah / surat : An-Naba' Ayat : 4
kallaa saya'lamuuna

 
4. Sekali-kali tidak(1546); kelak mereka akan mengetahui,

[1546] Ini adalah sanggahan terhadap pendapat orang-orang kafir Mekah yang mengingkari hari berbangkit dan hari kiamat.
surah / surat : An-Naba' Ayat : 5
tsumma kallaa saya'lamuuna

5. kemudian sekali-kali tidak; kelak mereka mengetahui.
surah / surat : An-Naba' Ayat : 6
alam naj'ali al-ardha mihaadaan

6. Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan ?,
surah / surat : An-Naba' Ayat : 7
waaljibaala awtaadaan

7. dan gunung-gunung sebagai pasak ?,
surah / surat : An-Naba' Ayat : 8
wakhalaqnaakum azwaajaan

8. dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan,
surah / surat : An-Naba' Ayat : 9
waja'alnaa nawmakum subaataan

9. dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat,
surah / surat : An-Naba' Ayat : 10
waja'alnaa allayla libaasaan

10. dan Kami jadikan malam sebagai pakaian(1547),

[1547] Malam itu disebut sebagai "pakaian" karena malam itu gelap menutupi jagat sebagai pakaian menutupi tubuh manusia.
surah / surat : An-Naba' Ayat : 11
waja'alnaa alnnahaara ma'aasyaan

 
11. dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,
surah / surat : An-Naba' Ayat : 12
wabanaynaa fawqakum sab'an syidaadaan

 
12. dan Kami bina di atas kamu tujuh buah (langit) yang kokoh,
surah / surat : An-Naba' Ayat : 13
waja'alnaa siraajan wahhaajaan

 
13. dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari),
surah / surat : An-Naba' Ayat : 14
wa-anzalnaa mina almu'shiraati maa-an tsajjaajaan

 
14. dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah,
surah / surat : An-Naba' Ayat : 15
linukhrija bihi habban wanabaataan

 
15. supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan,
surah / surat : An-Naba' Ayat : 16
wajannaatin alfaafaan

 
16. dan kebun-kebun yang lebat?
surah / surat : An-Naba' Ayat : 17
inna yawma alfashli kaana miiqaataan

 
17. Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan,
surah / surat : An-Naba' Ayat : 18
yawma yunfakhu fii alshshuuri fata/tuuna afwaajaan

 
18. yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangsakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok,
surah / surat : An-Naba' Ayat : 19
wafutihati alssamaau fakaanat abwaabaan

 
19. dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu,
surah / surat : An-Naba' Ayat : 20
wasuyyirati aljibaalu fakaanat saraabaan

 
20. dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia.
surah / surat : An-Naba' Ayat : 21
inna jahannama kaanat mirshaadaan

 
21. Sesungguhnya neraka Jahannam itu (padanya) ada tempat pengintai(1548),

[1548] Maksudnya; di neraka Jahannam ada suatu tempat yang dari tempat itu para penjaga neraka mengintai dan mengawasi isi neraka.
surah / surat : An-Naba' Ayat : 22
lilththaaghiina maaabaan

 
22. lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas,
surah / surat : An-Naba' Ayat : 23
laabitsiina fiihaa ahqaabaan

 
23. mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya,
surah / surat : An-Naba' Ayat : 24
laa yadzuuquuna fiihaa bardan walaa syaraabaan

 
24. mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman,
surah / surat : An-Naba' Ayat : 25
illaa hamiiman waghassaaqaan

 
25. selain air yang mendidih dan nanah,
surah / surat : An-Naba' Ayat : 26
jazaa-an wifaaqaan

 
26. sebagai pambalasan yang setimpal.
surah / surat : An-Naba' Ayat : 27
innahum kaanuu laa yarjuuna hisaabaan

 
27. Sesungguhnya mereka tidak berharap (takut) kepada hisab,
surah / surat : An-Naba' Ayat : 28
wakadzdzabuu bi-aayaatinaa kidzdzaabaan

 
28. dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya.
surah / surat : An-Naba' Ayat : 29
wakulla syay-in ahsaynaahu kitaabaan

 
29. Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab(1549).

[1549] Yang dimaksud dengan "kitab" di sini adalah buku catatan amalan manusia.
surah / surat : An-Naba' Ayat : 30
fadzuuquu falan naziidakum illaa 'adzaabaan

 
30. Karena itu rasakanlah. Dan Kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.
surah / surat : An-Naba' Ayat : 31
inna lilmuttaqiina mafaazaan

 
31. Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapat kemenangan,
surah / surat : An-Naba' Ayat : 32
hadaa-iqa wa-a'naabaan

 
32. (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur,
surah / surat : An-Naba' Ayat : 33
wakawaa'iba atraabaan

 
33. dan gadis-gadis remaja yang sebaya,
surah / surat : An-Naba' Ayat : 34
waka/san dihaaqaan

 
34. dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).
surah / surat : An-Naba' Ayat : 35
laa yasma'uuna fiihaa laghwan walaa kidzdzaabaan

35. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula) perkataan dusta.
surah / surat : An-Naba' Ayat : 36
jazaa-an min rabbika 'athaa-an hisaabaan

 
36. Sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak,
surah / surat : An-Naba' Ayat : 37
rabbi alssamaawaati waal-ardhi wamaa baynahumaa alrrahmaani laa yamlikuuna minhu khithaabaan

37. Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia
surah / surat : An-Naba' Ayat : 38
yawma yaquumu alrruuhu waalmalaa-ikatu shaffan laa yatakallamuuna illaa man adzina lahu alrrahmaanu waqaala shawaabaan

38. Pada hari, ketika ruh(1550) dan para malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar.

[1550] Para ahli tafsir mempunyai pendapat yang berlainan tentang maksud "ruh" dalam ayat ini. Ada yang mengatakan "Jibril", ada yang mengatakan "tentara Allah", ada pula yang mengatakan "ruh manusia".
surah / surat : An-Naba' Ayat : 39
dzaalika alyawmu alhaqqu faman syaa-a ittakhadza ilaa rabbihi maaabaan

 
39. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barangsiapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.
surah / surat : An-Naba' Ayat : 40
innaa andzarnaakum 'adzaaban qariiban yawma yanzhuru almaru maa qaddamat yadaahu wayaquulu alkaafiru yaa laytanii kuntu turaabaan

 
40. Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (hai orang kafir) siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata:"Alangkah baiknya sekiranya dahulu adalah tanah".
Bagikan ke teman :
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...