Nuh

MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi
MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi

surah / surat : Nuh Ayat : 1
innaa arsalnaa nuuhan ilaa qawmihi an andzir qawmaka min qabli an ya/tiyahum 'adzaabun aliimun

 
1. Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya (dengan memerintahkan): "Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih",
surah / surat : Nuh Ayat : 2
qaala yaa qawmi innii lakum nadziirun mubiinun

 
2. Nuh berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu,
surah / surat : Nuh Ayat : 3
ani u'buduu allaaha waittaquuhu wa-athii'uuni

 
3. (yaitu) sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepada-Nya dan ta'atlah kepadaku,
surah / surat : Nuh Ayat : 4
yaghfir lakum min dzunuubikum wayu-akhkhirkum ilaa ajalin musamman inna ajala allaahi idzaa jaa-a laa yu-akhkharu law kuntum ta'lamuuna

 
4. niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu(1517) sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan, kalau kamu mengetahui".

[1517] Maksudnya: memanjangkan umurmu.
surah / surat : Nuh Ayat : 5
qaala rabbi innii da'awtu qawmii laylan wanahaaraan

 
5. Nuh berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang,
surah / surat : Nuh Ayat : 6
falam yazidhum du'aa-ii illaa firaaraan

 
6. maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari (dari kebenaran).
surah / surat : Nuh Ayat : 7
wa-innii kullamaa da'awtuhum litaghfira lahum ja'aluu ashaabi'ahum fii aatsaanihim waistaghsyaw tsiyaabahum wa-asharruu waistakbaruu istikbaaraan

 
7. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka (kepada iman) agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (kemukanya) dan mereka tetap (mengingkari) dan menyombongkan diri dengan sangat.
surah / surat : Nuh Ayat : 8
tsumma innii da'awtuhum jihaaraan

 
8. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka (kepada iman) dengan cara terang-terangan(1518),

[1518] Da'wah ini dilakukan setelah da'wah dengan cara diam-diam tidak berhasil.
surah / surat : Nuh Ayat : 9
tsumma innii a'lantu lahum wa-asrartu lahum israaraan

 
9. kemudian sesungguhnya aku (menyeru) mereka (lagi) dengan terang-terangan dan dengan diam-diam(1519),

[1519] Sesudah melakukan da'wah secara diam-diam kemudian secara terang-terangan namun tidak juga berhasil maka Nabi Nuh a.s. melakukan kedua cara itu dengan sekaligus.
surah / surat : Nuh Ayat : 10
faqultu istaghfiruu rabbakum innahu kaana ghaffaaraan

 
10. maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-,
surah / surat : Nuh Ayat : 11
yursili alssamaa-a 'alaykum midraaraan

 
11. niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat,
surah / surat : Nuh Ayat : 12
wayumdidkum bi-amwaalin wabaniina wayaj'al lakum jannaatin wayaj'al lakum anhaaraan

 
12. dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.
surah / surat : Nuh Ayat : 13
maa lakum laa tarjuuna lillaahi waqaaraan

 
13. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah?
surah / surat : Nuh Ayat : 14
waqad khalaqakum athwaaraan

 
14. Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian(1520).

[1520] Lihat surat Al-Mukminun ayat 12, 13 dan 14
surah / surat : Nuh Ayat : 15
alam taraw kayfa khalaqa allaahu sab'a samaawaatin thibaaqaan

 
15. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat?
surah / surat : Nuh Ayat : 16
waja'ala alqamara fiihinna nuuran waja'ala alsysyamsa siraajaan

 
16. Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita?
surah / surat : Nuh Ayat : 17
waallaahu anbatakum mina al-ardhi nabaataan

 
17. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya,
surah / surat : Nuh Ayat : 18
tsumma yu'iidukum fiihaa wayukhrijukum ikhraajaan

 
18. kemudian Dia mengambalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu (daripadanya pada hari kiamat) dengan sebenar-benarnya.
surah / surat : Nuh Ayat : 19
waallaahu ja'ala lakumu al-ardha bisaataan

 
19. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan,
surah / surat : Nuh Ayat : 20
litaslukuu minhaa subulan fijaajaan

 
20. supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu".
surah / surat : Nuh Ayat : 21
qaala nuuhun rabbi innahum 'ashawnii waittaba'uu man lam yazidhu maaluhu wawaladuhu illaa khasaaraan

 
21. Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka,
surah / surat : Nuh Ayat : 22
wamakaruu makran kubbaaraan

 
22. dan melakukan tipu-daya yang amat besar".
surah / surat : Nuh Ayat : 23
waqaaluu laa tadzarunna aalihatakum walaa tadzarunna waddan walaa suwaa'an walaa yaghuutsa waya'uuqa wanasraan

 
23. Dan mereka berkata: "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwwa', yaghuts, ya'uq dan nasr(1521)".

[1521] Wadd, Suwwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr adalah nama-nama berhala yang terbesar pada qabilah-qabilah kaum Nuh.
surah / surat : Nuh Ayat : 24
waqad adhalluu katsiiran walaa tazidi alzhzhaalimiina illaa dhalaalaan

 
24. Dan sesudahnya mereka menyesatkan kebanyakan (manusia); dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.
surah / surat : Nuh Ayat : 25
mimmaa khathii-aatihim ughriquu faudkhiluu naaran falam yajiduu lahum min duuni allaahi anshaaraan

 
25. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah(1522).

[1522] Maksudnya: berhala-berhala mereka tidak dapat memberi pertolongan kepada mereka. Hanya Allah yang dapat menolong mereka. Tetapi karena mereka menyembah berhala, maka Allah tidak memberi pertolongan.
surah / surat : Nuh Ayat : 26
waqaala nuuhun rabbi laa tadzar 'alaa al-ardhi mina alkaafiriina dayyaaraan

 
26. Nuh berkata: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.
surah / surat : Nuh Ayat : 27
innaka in tadzarhum yudhilluu 'ibaadaka walaa yaliduu illaa faajiran kaffaaraan

 
27. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat ma'siat lagi sangat kafir.
surah / surat : Nuh Ayat : 28
rabbi ighfir lii waliwaalidayya waliman dakhala baytiya mu/minan walilmu/miniina waalmu/minaati walaa tazidi alzhzhaalimiina illaa tabaaran

 
28. Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan".
Bagikan ke teman :
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...