Al-Insaan

MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi
MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 1
hal ataa 'alaa al-insaani hiinun mina alddahri lam yakun syay-an madzkuuraan

 
1. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 2
innaa khalaqnaa al-insaana min nuthfatin amsyaajin nabtaliihi faja'alnaahu samii'an bashiiraan

 
2. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur(1536) yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.

[1536] Maksudnya: bercampur antara benih lelaki dengan perempuan.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 3
innaa hadaynaahu alssabiila immaa syaakiran wa-immaa kafuuraan

 
3. Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 4
innaa a'tadnaa lilkaafiriina salaasila wa-aghlaalan wasa'iiraan

 
4. Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 5
inna al-abraara yasyrabuuna min ka/sin kaana mizaajuhaa kaafuuraan

 
5. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur(1537),

[1537] Kafur ialah nama suatu mata air di surga yang airnya putih dan baunya sedap serta enak sekali rasanya.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 6
'aynan yasyrabu bihaa 'ibaadu allaahi yufajjiruunahaa tafjiiraan

 
6. (yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 7
yuufuuna bialnnadzri wayakhaafuuna yawman kaana syarruhu mustathiiraan

 
7. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 8
wayuth'imuna alththha'aama 'alaa hubbihi miskiinan wayatiiman wa-asiiraan

 
8. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 9
innamaa nuth'imukum liwajhi allaahi laa nuriidu minkum jazaa-an walaa syukuuraan

 
9. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 10
innaa nakhaafu min rabbinaa yawman 'abuusan qamthariiraan

 
10. Sesungguhnya kami takut akan (azab) Tuhan kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 11
fawaqaahumu allaahu syarra dzaalika alyawmi walaqqaahum nadhratan wasuruuraan

 
11. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 12
wajazaahum bimaa shabaruu jannatan wahariiraan

 
12. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga dan (pakaian) sutera,
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 13
muttaki-iina fiihaa 'alaa al-araa-iki laa yarawna fiihaa syamsan walaa zamhariiraan

 
13. di dalamnya mereka duduk bertelakan di atas dipan, mereka tidak merasakan di dalamnya (teriknya) matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 14
wadaaniyatan 'alayhim zhilaaluhaa wadzullilat quthuufuhaa tadzliilaan

 
14. Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 15
wayuthaafu 'alayhim bi-aaniyatin min fidhdhatin wa-akwaabin kaanat qawaariiraa

 
15. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca,
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 16
qawaariira min fidhdhatin qaddaruuhaa taqdiiraan

 
16. (yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 17
wayusqawna fiihaa ka/san kaana mizaajuhaa zanjabiilaan

 
17. Di dalam syurga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 18
'aynan fiihaa tusammaa salsabiilaan

 
18. (Yang didatangkan dari) sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 19
wayathuufu 'alayhim wildaanun mukhalladuuna idzaa ra-aytahum hasibtahum lu/lu-an mantsuuraan

 
19. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 20
wa-idzaa ra-ayta tsamma ra-ayta na'iiman wamulkan kabiiraan

 
20. Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat berbagai macam keni'matan dan kerajaan yang besar.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 21
'aaliyahum tsiyaabu sundusin khudhrun wa-istabraqun wahulluu asaawira min fidhdhatin wasaqaahum rabbuhum syaraaban thahuuraan

 
21. Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 22
inna haadzaa kaana lakum jazaa-an wakaana sa'yukum masykuuraan

 
22. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri (diberi balasan).
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 23
innaa nahnu nazzalnaa 'alayka alqur-aana tanziilaan

 
23. Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 24
faishbir lihukmi rabbika walaa tuthi' minhum aatsiman aw kafuuraan

 
24. Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antar mereka.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 25
waudzkuri isma rabbika bukratan wa-ashiilaan

 
25. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 26
wamina allayli fausjud lahu wasabbihhu laylan thawiilaan

 
26. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang dimalam hari.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 27
inna haaulaa-i yuhibbuuna al'aajilata wayadzaruuna waraa-ahum yawman tsaqiilaan

 
27. Sesungguhnya mereka (orang kafir) menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka, pada hari yang berat (hari akhirat).
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 28
nahnu khalaqnaahum wasyadadnaa asrahum wa-idzaa syi/naa baddalnaa amtsaalahum tabdiilaan

 
28. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, apabila Kami menghendaki, Kami sungguh-sungguh mengganti (mereka) dengan orang-orang yang serupa dengan mereka.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 29
inna haadzihi tadzkiratun faman syaa-a ittakhadza ilaa rabbihi sabiilaan

 
29. Sesungguhnya (ayat-ayat) ini adalah suatu peringatan, maka barangsiapa menghendaki (kebaikan bagi dirinya) niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 30
wamaa tasyaauuna illaa an yasyaa-a allaahu inna allaaha kaana 'aliiman hakiimaan

 
30. Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
surah / surat : Al-Insaan Ayat : 31
yudkhilu man yasyaau fii rahmatihi waalzhzhaalimiina a'adda lahum 'adzaaban aliimaan

 
31. Dan memasukkan siapa yang dikehendakiNya ke dalam rahmat-Nya (surga). Dan bagi orang-orang zalim disediakan-Nya azab yang pedih.
Bagikan ke teman :
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...