Al-Lail

MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi
MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi

surah / surat : Al-Lail Ayat : 1
waallayli idzaa yaghsyaa

1. Demi malam apabila menutupi (cahaya siang),
surah / surat : Al-Lail Ayat : 2
waalnnahaari idzaa tajallaa

 
2. dan siang apabila terang benderang,
surah / surat : Al-Lail Ayat : 3
wamaa khalaqa aldzdzakara waal-untsaa

 
3. dan penciptaan laki-laki dan perempuan,
surah / surat : Al-Lail Ayat : 4
inna sa'yakum lasyattaa

4. sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.
surah / surat : Al-Lail Ayat : 5
fa-ammaa man a'thaa waittaqaa

5. Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa,
surah / surat : Al-Lail Ayat : 6
washaddaqa bialhusnaa

6. dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga),
surah / surat : Al-Lail Ayat : 7
fasanuyassiruhu lilyusraa

7. maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.
surah / surat : Al-Lail Ayat : 8
wa-ammaa man bakhila waistaghnaa

8. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup [1581],

[1581] Yang dimaksud dengan "merasa dirinya cukup" ialah tidak memerlukan lagi pertolongan Allah dan tidak bertakwa kepada-Nya.
surah / surat : Al-Lail Ayat : 9
wakadzdzaba bialhusnaa

9. serta mendustakan pahala terbaik,
surah / surat : Al-Lail Ayat : 10
fasanuyassiruhu lil'usraa

10. maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.
surah / surat : Al-Lail Ayat : 11
wamaa yughnii 'anhu maaluhu idzaa taraddaa

11. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.
surah / surat : Al-Lail Ayat : 12
inna 'alaynaa lalhudaa

12. Sesungguhnya kewajiban Kamilah memberi petunjuk,
surah / surat : Al-Lail Ayat : 13
wa-inna lanaa lal-aakhirata waal-uulaa

13. dan sesungguhnya kepunyaan Kamilah akhirat dan dunia.
surah / surat : Al-Lail Ayat : 14
fa-andzartukum naaran talazhzhaa

14. Maka, kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala.
surah / surat : Al-Lail Ayat : 15
laa yashlaahaa illaa al-asyqaa

15. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka,
surah / surat : Al-Lail Ayat : 16
alladzii kadzdzaba watawallaa

16. yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman).
surah / surat : Al-Lail Ayat : 17
wasayujannabuhaa al-atqaa

17. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu,
surah / surat : Al-Lail Ayat : 18
alladzii yu/tii maalahu yatazakkaa

18. yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya,
surah / surat : Al-Lail Ayat : 19
wamaa li-ahadin 'indahu min ni'matin tujzaa

19. padahal tidak ada seseorangpun memberikan suatu ni'mat kepadanya yang harus dibalasnya,
surah / surat : Al-Lail Ayat : 20
illaa ibtighaa-a wajhi rabbihi al-a'laa

20. tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha TInggi.

surah / surat : Al-Lail Ayat : 21
walasawfa yardaa

21. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan.
Bagikan ke teman :
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...