At-Takwiir

MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi
MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 1
idzaa alsysyamsu kuwwirat

 
1. Apabila matahari digulung,
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 2
wa-idzaa alnnujuumu inkadarat

 
2. dan apabila bintang-bintang berjatuhan,
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 3
wa-idzaa aljibaalu suyyirath

 
3. dan apabila gunung-gunung dihancurkan,
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 4
wa-idzaa al'isyaaru 'uththhilath

 
4. dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan)
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 5
wa-idzaa alwuhuusyu husyirath

 
5. dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 6
wa-idzaa albihaaru sujjirath

 
6. dan apabila lautan dijadikan meluap
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 7
wa-idzaa alnnufuusu zuwwijat

7. dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh)
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 8
wa-idzaa almawuudatu su-ilath

 
8. dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 9
bi-ayyi dzanbin qutilath

9. karena dosa apakah dia dibunuh,
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 10
wa-idzaa alshshuhufu nusyirath

 
10. dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka,

surah / surat : At-Takwiir Ayat : 11
wa-idzaa alssamaau kusyithath

11. dan apabila langit dilenyapkan,
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 12
wa-idzaa aljahiimu su''irath

 
12. dan apabila neraka Jahim dinyalakan,
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 13
wa-idzaa aljannatu uzlifath

13. dan apabila syurga didekatkan,
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 14
'alimat nafsun maa ahdarath

14. maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 15
falaa uqsimu bialkhunnasi

 
15. Sungguh, Aku bersumpah dengan bintang-bintang,
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 16
aljawaari alkunnasi

 
16. yang beredar dan terbenam,
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 17
waallayli idzaa 'as'asa

 
17. demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya,
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 18
waalshshubhi idzaa tanaffasa

 
18. dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing,
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 19
innahu laqawlu rasuulin kariimin

 
19. sesungguhnya Al Qur'aan itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril),
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 20
dzii quwwatin 'inda dzii al'arsyi makiinin

 
20. yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy,
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 21
muthaa'in tsamma amiinin

 
21. yang dita'ati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya.
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 22
wamaa shaahibukum bimajnuunin

 
22. Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila.
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 23
walaqad raaahu bialufuqi almubiini

 
23. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang.
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 24
wamaa huwa 'alaa alghaybi bidhaniinin

 
24. Dan dia (Muhammad) bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang ghaib.
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 25
wamaa huwa biqawli syaythaanin rajiimin

 
25. Dan Al Qur'aan itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk,
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 26
fa-ayna tadzhabuuna

 
26. maka ke manakah kamu akan pergi(1561)?

[1561] Maksudnya: sesudah diterangkan bahwa Al Qur'aan itu benar-benar datang dari Allah dan di dalamnya berisi pelajaran dan petunjuk yang memimpin manusia ke jalan yang lurus, ditanyakanlah kepada orang-orang kafir itu:"Jalan manakah yang akan kamu tempuh lagi?"
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 27
in huwa illaa dzikrun lil'aalamiina

 
27. Al Qur'aan itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam,
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 28
liman syaa-a minkum an yastaqiima

 
28. (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.
surah / surat : At-Takwiir Ayat : 29
wamaa tasyaauuna illaa an yasyaa-a allaahu rabbu al'aalamiina

29. Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.
Bagikan ke teman :
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...