Al-'Alaq

MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi
MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi

surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 1
iqra/ bi-ismi rabbika alladzii khalaqa

 
1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 2
khalaqa al-insaana min 'alaqin

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 3
iqra/ warabbuka al-akramu

3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 4
alladzii 'allama bialqalami

4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam [1590],

[1590] Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca.
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 5
'allama al-insaana maa lam ya'lam

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 6
kallaa inna al-insaana layathghaa

6. Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas,
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 7
an raaahu istaghnaa

7. karena dia melihat dirinya serba cukup.
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 8
inna ilaa rabbika alrruj'aa

8. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu).
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 9
ara-ayta alladzii yanhaa

9. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang,
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 10
'abdan idzaa shallaa

10. seorang hamba ketika mengerjakan shalat [1591],

[1591] Yang dimaksud dengan orang yang hendak melarang itu ialah Abu Jahal, yang dilarang itu ialah Rasulullah sendiri. Akan tetapi usaha ini tidak berhasil karena Abu Jahal melihat sesuatu yang menakutkannya. Setelah Rasulullah selesai shalat disampaikan orang berita itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan: "Kalau jadilah Abu Jahal berbuat demikian pasti dia akan dibinasakan oleh Malaikat".

surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 1
iqra/ bi-ismi rabbika alladzii khalaqa

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 2
khalaqa al-insaana min 'alaqin

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 3
iqra/ warabbuka al-akramu

3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 4
alladzii 'allama bialqalami

4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam [1590],

[1590] Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca.
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 5
'allama al-insaana maa lam ya'lam

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 6
kallaa inna al-insaana layathghaa

6. Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas,
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 7
an raaahu istaghnaa

7. karena dia melihat dirinya serba cukup.
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 8
inna ilaa rabbika alrruj'aa

8. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu).
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 9
ara-ayta alladzii yanhaa

9. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang,
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 10
'abdan idzaa shallaa

10. seorang hamba ketika mengerjakan shalat [1591],

[1591] Yang dimaksud dengan orang yang hendak melarang itu ialah Abu Jahal, yang dilarang itu ialah Rasulullah sendiri. Akan tetapi usaha ini tidak berhasil karena Abu Jahal melihat sesuatu yang menakutkannya. Setelah Rasulullah selesai shalat disampaikan orang berita itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan: "Kalau jadilah Abu Jahal berbuat demikian pasti dia akan dibinasakan oleh Malaikat".
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 11
ara-ayta in kaana 'alaa alhudaa

11. bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran,
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 12
aw amara bialttaqwaa

12. atau dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)?
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 13
ara-ayta in kadzdzaba watawallaa

13. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 14
alam ya'lam bi-anna allaaha yaraa

14. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 15
kallaa la-in lam yantahi lanasfa'an bialnnaasiyati

15. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya [1592],

[1592] Maksudnya: memasukkannya ke dalam neraka dengan menarik kepalanya.
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 16
naasiyatin kaadzibatin khaathi-atin

16. (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka.
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 17
falyad'u naadiyahu

17. Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya),
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 18
sanad'u alzzabaaniyata

18. kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah [1593],

[1593] Malaikat Zabaniyah ialah malaikat yang menyiksa orang-orang yang berdosa di dalam neraka.
surah / surat : Al-'Alaq Ayat : 19
kallaa laa tuthi'hu wausjud waiqtarib

19. sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan).
Bagikan ke teman :
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...